19 מם פּלאַסטיק פּושקנעפּל

פּלאַסטיק שטופּן קנעפּל באַשטימען 19 מם